Zarybnenie a úlovky

Úlovky 2020 :

Návštevnosť : 54 055

Druh ryby                                        počet v ks                                hmotnosť v kg

Kapor                                                  12 970                                      35 082

Pleskáč vysoký                               1 312                                            1 232

P. dúhový                                            1 948                                           1 263

Zubáč veľkoústy                                785                                            1 315

Šťuka severná                                     231                                               717

Úhor európsky                                   236                                               179

Ostriež zelenkavý                               49                                                   19

Lieň                                                             23                                                   25

Boleň dravý                                          12                      31    ( napriek zákazu konzumácie) 

Ostatné                                             3 142                                                  120

 

Zarybnenie 2020:

Druh násady                            kategória                                          množstvo

Kapor                                           K 2                                                       20 800 kg

Kapor                                           K 3                                                          2 000 kg

Pleskáč vysoký                       Pl 2-3                                                    2 200 kg

Šťuka                                            Š 1                                                           1 200 kg

Zubáč veľkoústy                     Zu r                                                      215 000 ks

P. dúhový                                    Pd 2                                                         3 200 kg

Úhor monté                               U m                                                     4 kg ( cca 12 000 ks )

Karas                                            Kr 2-3                                                  11 600 kg             

 

Úlovky 2019 :

Návštevnosť : 52 488

Druh ryby                                 počet v ks                                     hmotnosť v kg

Kapor                                           14 914                                             36 663

Zubáč veľkoústy                       619                                                      1 211

Pleskáč vysoký                       1 650                                                    1 420

Šťuka                                               257                                                      840

Ostriež                                            366                                                         92

P. dúhový                                      1 872                                                     928

ˇUhor                                                  253                                                     203

Sumec                                                  26                                                      397

     

Zarybnenie 2019 :

Druh násady                             priemer  kg/cm                               celkovo ks/kg

Kapor  K2                                          0,70 kg                                              29 330 kg

Šťuka  Š1                                            0,30                                                       1 500 kg

Zubáč  Zu r                                       4 – 6 cm                                            191 000 ks

Úhor rozkŕmený                            10 – 17 cm                                                    35 kg

P. dúhový  Pd2                                  0,37 kg                                                2 500 kg

Pleskáč vysoký                                0, 25 kg                                               1 500 kg

 

Úlovky 2018 :

Návštevnosť : 52 711

Druh ryby                              počet v ks                                hmotnosť v kg

Kapor                                        16 620                                      38 677

Zubáč veľkoústy                   2 382                                          5 166

Šťuka                                              425                                           1 267

Pleskáč vysoký                       1 148                                           1 029

Ostriež                                             354                                               86

P. dúhový                                        972                                               510

Úhor                                                   149                                               124

Sumec                                                 32                                               481

 

Zarybnenie 2018 :

Druh násady                                   priemer (kg/cm )                          celkovo ks/kg               Kapor  K2                                             0,60 kg                                                33 383 kg

Šťuka  Š1                                                0,50 kg                                                   1 500 kg

Zubáč veľkoústy  Zu r                      4 – 6 cm                                               190 700 ks

P. dúhový  Pd2                                     0,35 kg                                                   2 000 kg

Lieň  L2                                                  10 – 12 cm                                                   300 kg

Pleskáč vysoký  Pl 2 – 4                 0,20 – 0,40 kg                                       6 000 kg

Karas (zmes viacerých ročníkov)    0,10 – 0,30 kg                                  4 000 kg

Úhor rozkŕmený                                       12 – 15 cm                                           3 000 ks 

 

Úlovky  2017 :

N á v š t e v n o s ť :  60 313

Druh ryby              počet v ks        hmotnosť v kg     hodnota v €     kg/ks

Kapor                        13 651                    34 229                   136 917             2,51

Lieň                                    33                               29                          200             0,87

Pleskáč                      2 134                         1 800                       5 401             0,84

Jalec                                   31                                16                              48             0,51 

Podustva                         22                                13                               51             0,58

Karas                                 96                              157                            157             1,64

Boleň                                 83                             282                          1 408           3,39

Amur                                     4                                19                                 76           4,75

Šťuka                               504                         1 233                        11 095           2,45

Zubáč                       10 693                       23 624                    307 115            2,21

Sumec                               37                              317                           2 218          8,56

Ostriež                       1 586                               800                       3 998            0,50

Úhor                                  98                                    74                          819             0,76

P. potočný                         9                                       6                             74             0,63

P. jazerný                         10                                     12                           153              1,18

P. dúhový                   1 117                                  873                      4 366             0,78

Lipeň                                   9                                        4                             79             0,49

Ostatné                   6 600                                   322                          322             0,05


Spolu :                   36 740 ks                 63 841 kg               474 625€             

Zarybnenie 2017 :

Druh násady           priemer          celkovo ks/kg              poznámka

P. potočný  Pp r         5 cm                 30 000 ks                do pstruhových prítokov

P. dúhový  Pd 2        0,35 kg                1 500 kg                 z klietkového chovu

Kapor  K 2                  0,50 kg             28 800 kg         

Kapor  K 3                  1,90 kg                 2 000 kg

Zubáč  Zu r                      6 cm           217 000 ks

Šťuka  Šť 1                  0, 25 kg               1 500 kg

Lieň  L 2                         0,11 kg                   300 kg

Úhor rozkŕmený   29 gram ( 10 – 17 cm )   6 000 ks

Pleskáč vysoký        0,90 kg              5 250 kg

P. dúhový, zubáč, šťuka, lieň a úhor boli rozvezený „mokrým člnom“ po severo západnom pobreží od Ondrašovej po Bobrovník. Nemyslím, že by tým južný breh od diaľnice utrpel, migrácia rýb v jarných mesiacoch je evidentná.

____________________________________________________________________

Úlovky 2016 :                                                         Návštevnosť :  52 270

Druh ryby                             počet v ks              celková hmotnosť v kg

P. potočný                                  8                                         8

P. jazerný                                     6                                      10

P. dúhový                           1 370                                    770

Kapor                               13 800                            39 700

Šťuka                                       342                                  890

Zubáč                                  4 708                           10 406

Lieň                                             39                                      24

Úhor                                            48                                      43

Pleskáč                                2 929                              3 280

Ostriež                                 4 662                                1 970

Ostatné                               5 040                                   233

______________________________________________________________

Zarybnenie 2016 :

Druh násady               priemer            celkovo v ks/kg            poznámka

P. potočný                         3 cm                 40 000 ks               do pstruhových prítokov

P. dúhový  Pd 2             0,38 kg                2 500 kg                  z klietkového chovu

Kapor  K 2                       0,50 kg              28 100 kg

Kapor  K 3                        3,30 kg                2 000 kg

Zubáč  Zu r                         5 cm              152 000 ks

Šťuka  Šť 1                        0,30 kg                 1 415 kg

Lieň  L 5                             0,60 kg                     200 kg

Úhor rozkŕmený              30 gram (10 – 18 cm )   3 000 ks   

_____________________________________________________________

Úlovky 2015 :        Návštevnosť :   50 489

Druh ryby                          počet v ks              celková hmotnosť v kg

P. potočný                                 23                                               10

P. jazerný                                   17                                                18

P. dúhový                           2 676                                          1 482

Kapor                                14 691                                       32 503

Šťuka                                       167                                              504

Zubáč                                 2 697                                            5 716

Lieň                                         854                                                614

Úhor                                         106                                                 114

Pleskáč                              2 386                                             1 937

Ostriež                               2 064                                                 767

Ostatné                             4 774                                                  271

____________________________________________________________________

Zarybnenie 2015 :

Druh násady                      priemer               celkovo ks/kg                poznámka

P. potočný  Pp 2                   0,18 kg                          500 kg

P. dúhový  Pd 2                     0,35 kg                     3 000 kg        z klietkového chovu

Kapor  K 2                               0,40 kg                  24 800 kg

Zubáč  Zu r                                  6 cm                 151 000 ks

Zubáč  Zu 1                                10 cm                  50 000 ks

Šťuka  Šť r                                   2,6 cm                64 000 ks

Šťuka  Šť 1                                 0,50 kg                      300 kg

Úhor monté                              4,5 gram                4 000 ks

Lieň  L 2-4                                  0,18 kg                       200 kg