Liptovská Mara

V strede Liptovskej kotliny, na úpätí Nízkych a Západných Tatier,  je umelo vybudovaná vodná nádrž, nesúca meno jednej z trinástich zatopených obcí. Tretia najväčšia vodná plocha na Slovensku láka na svoje brehy milovníkov všetkých vodných športov, no predovšetkým rybárov. Tiché, plytké, prehriate zátoky, lemujúce severovýchodné pobrežie priehrady, sú rajom pre lov kaprov a pleskáčov. Hlboké zrázy okolo prístavných mól  zas vytvárajú ideálne podmienky pre lov dravcov, hlavne šťuky, zubáča a boleňa. Pri ďalekých hodoch s ťažkou plandavkou alebo rotačkou, počítajte z razantným záberom pstruha jazerného, či mohutného duháka. Bohaté a vyvážené rybie spoločenstvo poskytuje možnosti od lovu na položenú, až po jazerné muškárenie.

Názov revíru :  VN Liptovská Mara

Číslo revíru :   3 – 5340 – 1 – 1

Užívateľ :  SRZ  RADA  Žilina

Popis revíru :  Vodná plocha nádrže o rozlohe 2 160 ha, od priehradného telesa hrádze ( ochranné pásmo je vyznačené tabuľami ), po železničný most na prítoku rieky Váh.

Špecifiká : V areáli štrkopieskov na juhovýchodnom pobreží je lov rýb z brehu zakázaný ( na základe banského zákona ).  Pri klietkových chovoch pstruha dúhového v Ratkovskej zátoke a pred telesom hrádze je lov povolený od vzdialenosti 100 metrov zo všetkých strán. Zákaz lovu z polostrova CHA Ratkovie po celom jeho obvode.  V Ratkovskej zátoke za klietkovým chovom pstruha dúhového je lov rýb povolený od 1. 7. Celoročný zákaz lovu rýb z Vtáčieho ostrova, telesa hrádze a registrovaných plávajúcich prístavných mól. Zákaz vjazdu a státia motorových vozidiel a karavanov v zátopovej oblasti, t.j. pod kótou 564,89 m.n.m. čo je maximálna prevádzkova hladina. ( priamo v teréne je viditeľná ako pobrežný štrkovo-piesčito-hlinitý pás).

Od roku 2017, kde boli pri veterinárnych vyšetreniach opakovane zistené prekročené limity obsahu ortuti vo svalovine boleňa dravého, Regionálna veterinárna a  potravinová správa zakazuje túto rybu konzumovať. 

Najlovenejšou rybou je kapor a pleskáč, no v súťažiach o najväčší úlovok majú v tabuľkách svoje pevné miesta šťuka, zubáč, pstruh dúhový a lieň. V posledných rokoch sa úspešne lovia aj sumce, vysoko presahujúce meter. Prekrásnym zážitkom je jemným náradím pri love na plávanú, alebo feedrom zdolaný pleskáč ako “ lopata „, či viac, ako kilogram vážiaca plotica. Najatraktívnejšie miesta lovu nemôžete prehliadnuť. Aj v tom najhoršom počasí tam sedia rybári. Stačí si pozorne „preštudovať“ ich spôsob lovu a pri troche šťastia vám prezradia aj svoje osvedčené nástrahy.

Pre kaprárov, ktorí zavážajú návnady do väčších vzdialeností, je povolené výhradne použitie tyčových bóji, nakoľko plastové fľaše a polystyrény správca toku zbiera z hladiny z dôvodu bezpečnosti plavby výletných lodí. Stanovanie a kempovanie je povolené iba na vyhradených miestach, kladenie ohňa, parkovanie motorovými vozidlami mimo plôch na to vyhradených a akékoľvek stavby  prístreškov sú zakázané.

Pri love na živú, mŕtvu rybku, alebo jej časti, musí byť jej minimálna dĺžka 10 cm. 

Používanie rybárskych plavidiel je povolené v súčinnosti s vyhláškou Dopravného úradu o plavebných opatreniach pre uzavreté vodné cesty.

Najmenšie lovné miery rýb :

kapor rybničný 40 cm
pleskáč vysoký 30 cm
zubáč veľkoústy 50 cm
šťuka severná 60 cm
boleň dravý 40 cm
lieň sliznatý 30 cm
jalec hlavatý 25 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh jazerný 50 cm
sumec veľký 70 cm

Najväčšie lovné miery rýb :

Kapor – 70 cm

Zubáč veľkoústy – 80 cm

Ostriež zelenkavý – 15 cm

 

Veľa nezabudnuteľných zážitkov z rybačky na Liptovskej Mare a časté návraty Vám želá rybársky hospodár.

 

Novinky

14. 6.

Dnes vydala RVPS v Liptovskom Mikuláši nové veterinárne opatrenie, ktoré zakazuje privlastnenie boleňa dravého a povoľuje privlastnenie zubáča veľkoústeho. Podrobnosti sú na stránke rady SRZ. Tak sa opäť začína vraždenie zubáčov napriek tomu, že SRZ malo jedinečnú možnosť aspoň na jeden rok nechať revír, aby sa zotavil. Aj táto skúsenosť mi pomohla v rozhodnutí, že …

29. 5.

 Pripomínam sa pár hodín pred začiatkom kaprovej sezóny na L. Mare s aktuálnym stavom :  1. hladina v máji po počiatočnom vystúpaní na takmer maximálnu prevádzkovu hladinu, klesla o 1,6 metra, čo výrazne ovplyvnilo neres pleskáča, ktorého ikry ostali na suchu. Zubáč bol (po minuloročnej genocíde ) na hniezdach v malom množstve, ikry ostrieža som …

12. 5.

Konečne sa mi podarilo odovzdať požadované druhy rýb v predpísaných  druhoch a hmotnostiach na vyšetrenie pre RVPS.  Teraz už len čakať, či vyšetrenia potvrdia zvýšené limity ortute. O novom rozhodnutí RVPS- ky sa na tejto stránke dozviete ako prví.

Stav vodnej hladiny

Výška hladiny v Liptovskej Mare bude aktuálne uvádzaná v metroch nad morom ( m.n.m.) v stupnici Balt po vyrovnaní (B.p.v.) Vždy sa odvíja od základnej výšky, ktorú tvorí maximálna prevádzková hladina – kóta 564,89 m.n.m.B.p.v. To je stav, keď voda dosahuje a zaplavuje pobrežné porasty a lovné miesta sa obmedzujú na vysoké brehy, prípadne lokality bez pobrežných porastov. Príklad :  aktuálny stav 562,73 znamená pokles hladiny o 2,16 m na výšku vodného stĺpca.  Teplota vody je meraná na hĺbke 4 metre a preto sa môže odlišovať od údajov na stránke SHMÚ.

Dátum :              Aktuálna výška hladiny :                                    Poznámka :

29. 5.                561, 47  ( 17,5°C )                         Väčšina lovných miest dostupná 

12. 5.                 561,87  ( 13,8°C )                          Výrazný pokles, ikry pleskáča opäť                                                                                                                       ostali na suchu 

25. 4.                563,10   ( od 8 do 10°C )           Zátoky plné, postupne sa zohrievajú

11. 3.                  558,65                                                  Zaľadnenie ustupuje, hladina                                                                                                                             klesá pomalšie  

4. 3.                   558,74                                                    100% zaľadnenie, hrúbka ľadu

                                                                                                                od 5 do 30 cm 

25. 1. 2018     561,80   ( 1,2°C )                            Zátoky a väčšina príbrežných lokalít

                                                                                      pod ľadom, miestami hrubým aj 10 cm

15. 12.               560,22   (  4,2°C )                              Všetky ryby na zimoviskách

23. 11.               563,31    ( 8,0°C )                              Zátoky sú síce plné vody, ale bez 

                                                                            rýb. Tie sú v hĺbkach od 15 metrov hlbšie 

5. 11.                 563,22    ( 9,8°C )                               Po dažďoch a topení snehu stále                                                                                                                                               vysoko

25. 10.             563,04   ( 14,1°C )                                Celý mesiac minimálna zmena 

24. 9.               563,50   ( 16,2 °C )                      Výborný stav pre jesenné zarybnenie

20. 8.               560,85   ( 20,6°C )                       Celodenný dážď a ochladenie na 17°

13. 8.                561,48    ( 21,9°C )                         Prechodné ochladenie pomohlo pri                                                                                                             love kaprov a pleskáčov

 5. 8.                 561,73    ( 22,3°C )                         Vysoké teploty, oslabený prítok,                                                                                                                  stály postupný pokles hladiny

24. 7.               562,28    ( 21,6°C )                          Dnes ochladenie a celodenný dážď 

19. 7.               562,11      ( 20,6°C )                         Úlovky väčšinou iba zavčasu ráno a                                                                                                                                                     podvečer. 

14. 7.               562,16      ( 19,9°C )                          Na túto dobu prekvapivo vysoká hladina a stále dostatok zooplanktónu, ktorý ju udržuje priehľadnú                      

                                                                                         

7. 7.                 562,03      ( 19,6°C )                          Sumec 200 cm, zubáče čím ďalej                                                                                             tým menšie, kapor je už na hlbšej                                                                                                   vode, 500 kg pstruha dúhového                                                                                                     vysadené

2. 7.                  562, 21     ( 20,6°C )                          Väčšie zubáče iba sporadicky, kapor a pleskáč bežne, ostrieže vzácnosťou. Ukázali sa prvé menšie sumce.

25. 6.               562, 24    ( 20,2°C )                          Horúci víkend, teplá voda, ryby berú slabšie, no návštevnosť maximálna.

20. 6.               562,02    ( 19,1 °C )                             Počas víkendových búrok sa ešte hladina držala, momentálne klesá.  Všetky ryby sú už vytreté a vyliahnuté, vidieť to na obrovských množstvách poteru okolo brehov celej Mary.

12. 6.                 562, 82   ( 20,1°C )                              Podľa teploty vody a aktivity sumcov v niektorých lokalitách mám obavu, že sa opäť vytrú a vyliahnu

9. 6.                    562, 72  ( 19,8 °C )                               Okrem kapra sú všetky ryby vytreté a vyliahnuté a vďaka obrovskému množstvu zooplanktónu aj nakŕmené   

4. 6.                   562, 88  ( 19°C )                                      Prvé kŕdliky poteru, je čas                                                                                                                            zarybniť   zubáčikom

29. 5.                 562, 81  ( 15°C )                       Ostriež, plotica, belička a časť                                                                                                          pleskáčov vyliahnutý, zubáč dozrieva,                                                                                         kapríky hľadajú „pôrodnicu“

23. 5.                 563, 11  ( 14°C )                         Prvé zubáče na hniezdach 

22. 5.                  563, 04  ( 13°C )                       Začal neres pleskáča, ostriež je už                                                                                                           vytretý, kapre ťahajú do zátok 

14. 5.                   563,15  ( 10°C )                         Výborný stav pre neres fytofylov, len

                                                                                         viac  slnka pre zvýšenie teploty   

V strede Liptovskej kotliny, na úpätí Nízkych a Západných Tatier,  je umelo vybudovaná vodná nádrž, nesúca meno jednej z trinástich zatopených obcí. Tretia najväčšia vodná plocha na Slovensku láka na svoje brehy milovníkov všetkých vodných športov, no predovšetkým rybárov. Tiché, plytké, prehriate zátoky, lemujúce severovýchodné pobrežie priehrady, sú rajom pre lov kaprov a pleskáčov. Hlboké zrázy okolo prístavných mól  zas vytvárajú ideálne podmienky pre lov dravcov, hlavne šťuky, zubáča a boleňa. Pri ďalekých hodoch s ťažkou plandavkou alebo rotačkou, počítajte z razantným záberom pstruha jazerného, či mohutného duháka. Bohaté a vyvážené rybie spoločenstvo poskytuje možnosti od lovu na položenú, až po jazerné muškárenie.

Názov revíru :  VN Liptovská Mara

Číslo revíru :   3 – 5340 – 1 – 1

Užívateľ :  SRZ  RADA  Žilina

Popis revíru :  Vodná plocha nádrže o rozlohe 2 160 ha, od priehradného telesa hrádze ( ochranné pásmo je vyznačené tabuľami ), po železničný most na prítoku rieky Váh.

Špecifiká : V areáli štrkopieskov na juhovýchodnom pobreží je lov rýb z brehu zakázaný ( na základe banského zákona ).  Pri klietkových chovoch pstruha dúhového v Ratkovskej zátoke a pred telesom hrádze je lov povolený od vzdialenosti 100 metrov zo všetkých strán. Zákaz lovu z polostrova CHA Ratkovie po celom jeho obvode.  V Ratkovskej zátoke za klietkovým chovom pstruha dúhového je lov rýb povolený od 1. 7. Celoročný zákaz lovu rýb z Vtáčieho ostrova, telesa hrádze a registrovaných plávajúcich prístavných mól. Zákaz vjazdu a státia motorových vozidiel a karavanov v zátopovej oblasti, t.j. pod kótou 564,89 m.n.m. čo je maximálna prevádzkova hladina. ( priamo v teréne je viditeľná ako pobrežný štrkovo-piesčito-hlinitý pás).

Od roku 2017, kde boli pri veterinárnych vyšetreniach opakovane zistené prekročené limity obsahu ortuti vo svalovine boleňa dravého, Regionálna veterinárna a  potravinová správa zakazuje túto rybu konzumovať. 

Najlovenejšou rybou je kapor a pleskáč, no v súťažiach o najväčší úlovok majú v tabuľkách svoje pevné miesta šťuka, zubáč, pstruh dúhový a lieň. V posledných rokoch sa úspešne lovia aj sumce, vysoko presahujúce meter. Prekrásnym zážitkom je jemným náradím pri love na plávanú, alebo feedrom zdolaný pleskáč ako “ lopata „, či viac, ako kilogram vážiaca plotica. Najatraktívnejšie miesta lovu nemôžete prehliadnuť. Aj v tom najhoršom počasí tam sedia rybári. Stačí si pozorne „preštudovať“ ich spôsob lovu a pri troche šťastia vám prezradia aj svoje osvedčené nástrahy.

Pre kaprárov, ktorí zavážajú návnady do väčších vzdialeností, je povolené výhradne použitie tyčových bóji, nakoľko plastové fľaše a polystyrény správca toku zbiera z hladiny z dôvodu bezpečnosti plavby výletných lodí. Stanovanie a kempovanie je povolené iba na vyhradených miestach, kladenie ohňa, parkovanie motorovými vozidlami mimo plôch na to vyhradených a akékoľvek stavby  prístreškov sú zakázané.

Pri love na živú, mŕtvu rybku, alebo jej časti, musí byť jej minimálna dĺžka 10 cm. 

Používanie rybárskych plavidiel je povolené v súčinnosti s vyhláškou Dopravného úradu o plavebných opatreniach pre uzavreté vodné cesty.

Najmenšie lovné miery rýb :

kapor rybničný 40 cm
pleskáč vysoký 30 cm
zubáč veľkoústy 50 cm
šťuka severná 60 cm
boleň dravý 40 cm
lieň sliznatý 30 cm
jalec hlavatý 25 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh jazerný 50 cm
sumec veľký 70 cm

Najväčšie lovné miery rýb :

Kapor – 70 cm

Zubáč veľkoústy – 80 cm

Ostriež zelenkavý – 15 cm

 

Veľa nezabudnuteľných zážitkov z rybačky na Liptovskej Mare a časté návraty Vám želá rybársky hospodár.

 

Kontakt

Tibor  Ilavský

   tel : 0918 711 550